Comencem...

Tot i que en aquest blog ja hi ha penjades algunes informacions , poc a poc, us aniré informant de les meves activitats diàries del Pràcticum II...
A més a més, en la mesura que pugui, aniré penjant diferents enllaços i informacions sobre el món de l'educació.

Reflexió...

"El propòsit de l'educació no és omplir les ments, sinó obrir-les... una ment oberta ens ajuda a veure tots els aspectes de la vida, a ser més comprensius i a ser conscients de les nostres pròpies limitacions."

dissabte, 17 de desembre de 2011

Reflexió

Pràcticament ja he finalitzat el Pràcticm II i és moment de fer una valoració global, però abans de res m’agradaria agrair a l’escola l’oportunitat que m’han donat de poder conèixer el seu funcionament, per haver pogut col·laborar amb ells en la intervenció psicopedagògica de dos alumnes amb greus dificultats d’aprenentatge i per haver-me acceptat com una més de l’equip.
Dit això, aquestes pràctiques m’han situat en les funcions reals que desenvolupa una psicopedagoga en una escola d’infantil i primària, així, a grans trets, m’han permès conèixer i provar per mi mateixa, quin tipus de suports es poden donar dins l’aula ordinària a un alumne amb NEE, he participat en l’elaboració d’un Pla Individualitzat i finalment he pogut desenvolupar diferents sessions d’atenció individualitzada destinades a reforçar els aprenentatges, amb totes les actuacions secundàries que això comporta (redacció d’informes, entrevistes, assistència a reunions, etc.) així doncs, crec que ha estat una bona oportunitat per a posar en pràctica tots aquells coneixements que he anat aprenent al llarg dels estudis de Psicopedagogia.
En conclusió, crec que ha estat una bona experiència tant a nivell personal com professional, i que em servirà força per al meu futur com a psicopedagoga.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

"Tots els nens poden ser Einstein si els motives bé"

"Tots els nens poden ser Einstein si els motives bé"